Obchodní podmínky

Objednávka

Dokončením objednávky vyplněním objednávkového formuláře a potvrzením tlačítkem Dokončit objednávku se stává objednávka závaznou.

Korektura

Do 3 pracovních dnů (nejčastěji do 24 hodin) od přijetí objednávky, zpracujeme objednávku a eventuálně zaslané grafické podklady a emailem na kontaktní email zadaný v objednávce Vám pošleme grafický návrh ke korektuře.

Odsouhlasení grafického návrhu

Pokud jste s grafickým návrhem spokojeni, pošlete nám emailem Souhlas s grafickým návrhem. Po obdržení Vašeho souhlasu s grafickým návrhem zadáme odsouhlasená data do tisku, ev. vytvoříme z nich elektronickou novoročenku.

Dodání

Tištěné novoročenky

Po obdržení Souhlasu s grafickým návrhem zadáme zakázku do tisku, ihned po vytištění, zkompletování a zabalení zakázky zásilku expedujeme Českou poštou. Tisk, kompletace a předání přepravci trvá zpravidla maximálně 6 pracovních dnů.

Elektronické novoročenky

Pokud jste si objednali elektronické nooročenky zároveň s tištěnými, bude Vám finální verze elektronické novoročenky zaslána emailem po převzetí balíku s tištěnou verzí. Pokud jste si objednali pouze elektronické novoročenky, zašleme Vám finální verzi po odsouhlasení grafického návrhu a plném uhrazení částky zaslané v potvrzovacím emailu.

Způsob platby

Tištěné novoročenky Vám budou zaslány na dobírku Českou poštou, částku tedy uhradíte při převzetí zásilky. Při objednávce pouze elektronické novoročenky obdržíte v potvrzovacím emailu výzvu k platbě s variabilním symbolem, částku uhraďte bankovním převodem na náš účet: 4772459004/2700 vedený u UniCreditBank.

Storno objednávky

Storno objednávky pošlete emailem na stylcard@4m.cz nebo oznamte telefonicky na telefon +420 723 118 947. Storno bez stornopoplatku se přijímá pouze, nebyly-li zahájeny práce na objednané zakázce (grafický práce, tisk), byly-li již práce započaty, bude účtován stornopoplatek v minimální výši 250 Kč.

Požadavky na grafické podklady

Pro kvalitní tisk je ve Vašem zájmu dodat grafické podklady (logo, podpis, fotografie) v dostatečné kvalitě pro tisk. Pokud dodané podklady budou nekvalitní, náš grafik Vás upozorní, ale pokud je takto odsouhlasíte, nemohou být předmětem reklamace.

Reklamace

Odběratel je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně zkontrolovat a o případné vadě informovat dodavatele písemně (emailem) do 2 dnů od převzetí. Pokud tak neučiní, může tím ztratit možnost pozdější reklamace.

Reklamace se vztahuje na chyby způsobené při tisku nebo při dopravě. Reklamace se nevztahuje na textové a grafické chyby v produktu, který byl vytištěn nebo vytvořen ze schváleného grafického návrhu, který byl s těmito chybami odběratelem odsouhlasen. Reklamace se nevztahuje ani na nekvalitní tisk způsobený nekvalitními grafickými podklady, které odběratel dodal a z nich připravený grafický návrh odsouhlasil.

V případě reklamace je odběratel povinen do písemného oznámení uvést zjištěné vady a kopii faktury nebo jiného dokladu o zaplacení dodaného zboží. Dodavatel si nechává právo 10 dnů na posouzení reklamace.

Copyright

Všechny námi nabízené novoročenky i obsah našich internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel stránek a internetového obchodu www.stylcard.cz, firma Pavel Brodecký se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně s výjimkou smluvního přepravce, kterému jsou předány informace jen v rozsahu nutném k doručení zásilek.

Vaše osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použita pouze při komunikaci mezi provozovatelem stránek a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Ostatní ujednání

Podle novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využít podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních výrobků nebo služeb formou nabídkových e-mailů. Každý nabídkový e-mail bude obsahovat krátký návod k odhlášení odběru podobných e-mailů.

V případě dokončení objednávky (svým svobodným rozhodnutím stisknout tlačítko Dokončit objednávku) nám dáváte najevo, že jste si vědomi všech výše uvedených skutečností a souhlasíte s plným zněním Obchodních podmínek a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.