Jak vznikly novoročenky?

První dochovaná novoročenka z roku 1843První blahopřejné lístky k Vánocům byly zaznamenány v tiskárně ve skotském Edinburghu v roce 1841. Za vynálezce novoročenek je považován úspěšný londýnský obchodník Sir Henry Cole, který si nechal natisknout první novoroční přání v roce 1843. Toť zpráva ze světových encyklopedií. Jak to však bylo doopravdy?

Ne ne, tentokráte v tom nemá prsty Jára Cimrman, ale jiný český velikán - hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína. Byl to velice aktivní úředník rakouské monarchie, který se ve své funkci nejdříve zasloužil o rozvoj Istrie, poté se vrhl na rozvoj Tyrolska a v roce 1826 se stal nejvyšším purkrabím českého království. V Čechách organizoval rozsáhlou výstavbu infrastruktury, inicioval rozsáhlou výstavbu silnic, vybudování koňské dráhy z Českých Budějovic do Lince, zřízení paroplavby po Labi a výrazně změnil ráz Prahy – byly dlážděny náměstí a ulice, zakládány sady a stromořadí, stavěny nové společenské a charitativní budovy. To co se mu povedlo v Praze, mu však nestačilo. Z jeho iniciativy vznikaly okrašovací komise, které měly za úkol provádět rozvoj ostatních českých měst, jako se tomu dělo v Praze. Pro svou loajalitu Habsburkům, ale především pro své organizační schopnosti byl dokonce vyznamenán Řádem zlatého rouna. A to byl navíc považován za velkého českého vlastence.

V tomto pracovním a společenském nasazení již neměl čas a síly dle zavedených zvyklostí přijímat zdvořilostní návštěvy k novému roku a osobně navštívit všechny své známé. Aby se těmto společenským povinnostem vyhnul, ale elegantně, dostal nápad. V roce 1827 nechal vytisknout u ředitele Pražské kreslířské akademie, pana Josefa Berglera, vznešené umělecké kartičky s rytinou a omluvným textem, no prostě omluvenky a začal je hromadně rozesílat. Tyto kartičky slavily úspěch a brzy se změnily v klasické novoroční blahopřání uměleckého charakteru a hromadně se šířily všemi směry. Hrabě Karel Chotek tedy ukázal světu novoročenky o celých 15 let dříve než Sir Henry, ale to je jako s bleskosvodem Prokopa Diviše....

A dnes, stejně jako před více než 180 lety, jsou novoročenky stejně oblíbené a i dnes jsou vlastně takovou hezkou omluvenkou, protože určitě nestíháme všechny své příbuzné, známé, přátele i nepřátele a obchodní partnery navštívit a popřát jim k novému roku osobně.

Pour Féliciter 2018

Francouzština, jazyk šlechty a vzdělanců, především krásně zní, zkuste si to vyslovit. Pour Féliciter... V překladu tato dvě slova znamenají „Přání k...“ či „Pro štěstí“. Ve Francii se dříve tato slova psala na kytici s blahopřáním nepřítomnému. Hrabě Chotek si Pour Féliciter vypůjčil na novoročenky, aby budily zdání světovosti a noblesnosti. A konečně český malíř a grafik Viktor Stretti začátkem 20. století pro potřeby novoročenky změnil tato slova na pověstnou zkratku PF, doplněnou letopočtem. Zkratka se ujala, zdomácněla a pro novoročenky máme prazvláštní synonymum: „péefka“. Ale pozor, zkratka PF zdomácněla pouze v Čechách a na Slovensku, napíšete-li na novoročenku P.F.2018 a pošlete ji do světa, ani samotní francouzi nebudou vědět, co tato zkratka znamená.